Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 2, The theory of human joint unsteady lubrication. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 2, The theory of human joint unsteady lubrication.

Abstrakt

W monografii przedstawiono zasady niestacjonarnego smarowania stawów człowieka o odkształcalnych chrząstkach i powierzchniach kostnych w polach indukcji magnetycznej. W opisie stochastycznym uwzględnione zostały nienewtonowskie, lepkosprężyste właściwości cieczy synowialnych jako czynnika smarującego. Monografia prezentuje rozkłady wartości ciśnienia i nośności stawów człowieka w warunkach niestacjonarnego smarowania dla drgań o różnych amplitudach i częstotliwościach zmieniających się w czasie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 2, The theory of human joint unsteady lubrication.. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2006. ISBN 83-923367-0-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi