Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 1, Principles of human joint lubrication with non-newtonian liquids for deformable bone and cartilage in magnetic field - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 1, Principles of human joint lubrication with non-newtonian liquids for deformable bone and cartilage in magnetic field

Abstrakt

W monografii przedstawiono zasady smarowania stawów człowieka o odkształcalnych chrząstkach i powierzchniach kostnych w polach indukcji magnetycznej. Uwzględnione zostały nienewtonowskie, lepkosprężyste właściwości cieczy synowialnych jako czynnika smarującego. Monografia prezentuje rozkłady wartości ciśnienia i nośności stawów człowieka w warunkach niestacjonarnego smarowania dla drgań o różnych amplitudach i częstotliwościach zmieniających się w czasie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Bio and slide biobearings, their lubrication by non-newtonian fluids and application in non-conventional systems. Vol. 1, Principles of human joint lubrication with non-newtonian liquids for deformable bone and cartilage in magnetic field. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi