Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono metodę rozwiązywania problemu nieizotermicznego smarowania naturalnych stawów biodrowych człowieka oraz endoprotez z uwzględnieniem deformacji powierzchni stawowych oraz związanych z tym faktem efektów losowych. Przedstawiono również wyniki pomiarów powierzchni głów kostnych na Aparacie Rank-Taylor Hopson Talyscan 150. Uzyskane wyniki zostały opracowane z użyciem programu komputerowegoTalymap-Expert.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi