Biogeochemia selenu i jego monitoring w materiałach biologicznych pochodzenia ludzkiego = Selenium biochemistry and its monitoring in biological samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogeochemia selenu i jego monitoring w materiałach biologicznych pochodzenia ludzkiego = Selenium biochemistry and its monitoring in biological samples

Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat selen stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych w wielu dyscyplinach nauki. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami są aspekty związane z biochemią, geologią, toksykologią, wykorzystaniem przemysłowym selenu oraz jego wpływem na organizmy żywe. Powodem szczególnego zainteresowania tym pierwiastkiem jest niewielka różnica pomiędzy jego poziomem niezbędnym a toksycznym oraz szereg funkcji jakie pełni w organizmie człowieka. Z uwagi na to, iż żywność stanowi główne źródło selenu, jego zawartość w organizmie jest determinowana szeregiem czynników związanych m.in. z miejscem pochodzenia żywności, stężeniem oraz postacią fizykochemiczną Se w glebie na której produkowana jest żywność. W świetle zagrożeń, jakie może stwarzać zarówno niski jak i wysoki poziom zawartości selenu w środowisku, konieczne jest monitorowanie zawartości tego pierwiastka w organizmie ludzkim. W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele doniesień na temat wykorzystania biologicznych wskaźników zawartości selenu, odzwierciedlających poziom pobrania tego pierwiastka z żywnością. Badania próbek materiałów biologicznych, których wyniki stanowią cenne źródło informacji o stanie mineralnym organizmu, dokonuje się najczęściej za pomocą technik spektralnych, polarograficznych czy też jądrowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering. A nr 14, strony 47 - 64,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kuczyńska J., Biziuk M.: Biogeochemia selenu i jego monitoring w materiałach biologicznych pochodzenia ludzkiego = Selenium biochemistry and its monitoring in biological samples// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 14., nr. nr S1 (2007), s.47-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi