Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne - kolagen, chitozan - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne - kolagen, chitozan

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej możliwości wykorzystania biopolimerów do otrzymywania materiałów opatrunkowych o aktywności antydrobnoustrojowej. Opisano potencjał tkwiący w biopolimerach, takich jak kolagen i chitozan. Omówiono możliwości unieruchomienia w nich a następnie kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych, nadających materiałom opatrunkowym właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne oraz wspomagające gojenie się ran. Scharakteryzowano rodzaje zagrożeń, w stosunku do których materiały opatrunkowe powinny wykazywać aktywność oraz formy i rodzaje wyszczególnionych biopolimerów, wykorzystywanych w produkcji materiałów medycznych. Drugą część artykułu poświęcono przedstawieniu najważniejszych strategii stosowanych do nadawania aktywności antydrobnoustrojowej materiałom biopolimerowym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polimery strony 709 - 715,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gorczyca G., Tylingo R.: Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności antydrobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne - kolagen, chitozan// Polimery. -., nr. nr 10 (2011), s.709-715
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi