Biotribology of bioreactors in electrorheology aspects = Biotribologia bioreaktorów w aspektach reologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biotribology of bioreactors in electrorheology aspects = Biotribologia bioreaktorów w aspektach reologicznych

Abstrakt

Przedstawiony został mechanizm zmian lepkości w cieczach elektroreologicznych stosowanych w bioreaktorach przy wykorzystaniu nano-skali. Praca przedstawia również nowe kierunki badawcze w zakresie problemów biotribologii, występujących w bioreaktorach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Biotribology of bioreactors in electrorheology aspects = Biotribologia bioreaktorów w aspektach reologicznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi