Bis(azobenzocrown ether)s-synthesis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bis(azobenzocrown ether)s-synthesis

Abstrakt

Syntezowano nowe związki bisazobenzokoronowe różniące się wielkością makropierścienia i długością łańcucha łączącego oba pierścienie makrocykliczne. Związki te wykorzystano jako jonofory w membranach klasycznych i miniaturowych elektrod jonoselektywnych. Przeprowadzono również badania dotyczące kompleksowania soli litowców i berylowców w roztworze acetonitrylowym z wykorzystaniem spektrofotometrii UV-VIS oraz zbadano strukturę kompleksu bis(13-azobenzokorony) z mostkiem dioksyetylenowym z jodkiem sodu metodą rentgenografii strukturalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TETRAHEDRON nr 68, strony 507 - 515,
ISSN: 0040-4020
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szarmach M., Wagner-Wysiecka E., Fonari M., Luboch E.: Bis(azobenzocrown ether)s-synthesis // TETRAHEDRON. -Vol. 68, (2012), s.507-515
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi