Broker pasma jako elemnt dynamicznego sterowania siecią DiffServ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Broker pasma jako elemnt dynamicznego sterowania siecią DiffServ

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ustalenie kryteriów oraz porównania proponowanych w literaturze koncepcji BB. Opisana została funkcja BB w domenie oraz omówiona współpraca z brokerami sąsiednich domen DS. Przedstawiona została ogólna architektura funkcjonalna BB przeznaczona do realizacji funkcji sterujących domeną. Następnie zaprezentowane zostały modele centralnego oraz hierarchicznie rozproszonego brokera pasma. Dokonano porównania prezentowanych modeli. Zaprezentowano realizację przyjęcia do obsługi nowego zgłoszenia przez broker scentralizowany oraz broker rozproszony. Przy prezentowaniu sposobów realizacji AC wprowadzono koncepcję przydziału nadmiarowego, mającą na celu przyspieszenie realizacji AC oraz zmniejszenie ruchu sygnalizacyjnego między brokerami. Przedstawiono kryteria porównawcze modeli sterowanie DS i dokonano oceny jakościowe prezentowanych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Żmudziński P.: Broker pasma jako elemnt dynamicznego sterowania siecią DiffServ// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi