Chapter 31. Preparation of silver doped titanium dioxide nanoparticles in microemulsion system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 31. Preparation of silver doped titanium dioxide nanoparticles in microemulsion system

Abstrakt

Nanocząstki TiO2 domieszkowanego srebrem przygotowano w mikroemulsji woda-AOT-cykloheksan. Zbadano wpływ zawartości srebra (od 1,5 do 8,5% mol.) na aktywność fotokatalityczą oraz właściwości bakterio- i grzybobójcze. Stwierdzono, że TiO2 modyfikowany za 6,5% mol. Ag wykazuje najwyższą aktywność w reakcji degradacji fenolu oraz najwyższą aktywność mikrobiologiczną. Aktywność mikrobiologiczną wyznaczano jako minimalne stężenie hamujące wzrost (MIC) dla bakterii Escherichia coli i Staphylococcus ureus oraz grzybów Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis i Saccharomyces cerevisiae. Wzrost E. coli był hamowany przy obecności 30 mg/dm3 Ag-TiO

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
"Oils and fuels for sustainable development" strony 235 - 244
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zielińska A., Zaleska-Medynska A., Hupka J., Gazda M., Chabowska I.: Chapter 31. Preparation of silver doped titanium dioxide nanoparticles in microemulsion system// "Oils and fuels for sustainable development"/ ed. eds: J. Hupka, R. Aranowski, C. Jungnickel, A. Tonderski. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2008, s.235-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi