Characterization of TiO2 Modified with Bimetallic Ag/Au Nanoparticles Obtained in Microemulsion System - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characterization of TiO2 Modified with Bimetallic Ag/Au Nanoparticles Obtained in Microemulsion System

Abstrakt

Fotokatalizatory TiO2 modyfikowane nanocząstkami bimetalicznymi Ag/Au przygotowano metodą mikroemulsyjną w układzie woda/surfaktant/cykloheksan. Aktywność fotokatalityczna próbek Ag/Au-TiO2 oszacowano przez wyznaczenie stopnia degradacji fenolu pod wpływem światła VIS. Fenol został użyty jako model zanieczyszczeń, ponieważ jest substancją niebezpieczną dla środowiska. Najwyższą aktywność w zakresie światła widzialnego wykazała próbka zawierająca 1.5% wag.srebra i 0.5% wag. złota. Naświetlanie układu promieniowaniem o długości fali >455nm przez 80 minut spowodowało ubytek fenolu ok. 66.7%. Zauważono, że ilość zastosowanej domieszki znacząco wpływa na aktywność fotokatalityczną. Wskaźnik degradacji fenolu maleje wraz ze wzrostem stężenia srebra. Analiza skaningowym mikroskopem elektronowym SEM wyposażonym w detektor EDS potwierdziła obecność nanocząstek bimetalicznych Ag/Au rozproszonych na całej powierzchni fotokatalizatora. Metoda mikroemulsyjna pozwala na otrzymanie cząstek bimetalicznych wielkości 2-10nm.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES nr 15, strony 71 - 77,
ISSN: 1203-8407
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gołąbiewska A., Zielińska-Jurek A., Zaleska-Medynska A.: Characterization of TiO2 Modified with Bimetallic Ag/Au Nanoparticles Obtained in Microemulsion System// JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES. -Vol. 15, nr. No.1 (2012), s.71-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi