Chapter 9. Sustainable development and heterogeneous photocatalysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 9. Sustainable development and heterogeneous photocatalysis

Abstrakt

Tlenek tytanu(IV) jest efektywnym fotokatalizatorem w procesach usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej i gazowej, fotokonwersji CO2 oraz generowania H2. TiO2 wykazuje wysoką stabilność i reaktywność pod wpływem promieniowania UV, którego energia jest wyższa od szerokości pasma wzbronionego anatazu (3,3 eV). W artykule omówiono mechanizm reakcji w obecności TiO2, obecne oraz potencjalne możliwości zastosowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
''Oils and fuels for sustainable development'' strony 67 - 79
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zaleska-Medynska A., Aranowski R., Hupka J.: Chapter 9. Sustainable development and heterogeneous photocatalysis// ''Oils and fuels for sustainable development''/ ed. eds: J. Hupka, R. Aranowski, C. Jungnickel, A. Tonderski. Gdańsk: Technical University, 2008, s.67-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi