Characterization and classification of hoarfrost samples collected in Poland (2003-2005) by discriminant analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characterization and classification of hoarfrost samples collected in Poland (2003-2005) by discriminant analysis

Abstrakt

Technikę analizy dyskryminacyjnej wykorzystano do klasyfikacji próbek szronu (zebranych w latach 2003-2005 na terenie m.in. Gdańska, Grudziądza, Poznania) na naturalnie wyłaniające się grupy oraz by zidentyfikować parametry fizykochemiczne odpowiedzialne za podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami pobierania próbek. Aby ocenić jakość dyskryminacji zastosowano m.in. następujące kryteria: lambdę Wilksa, cząstkową lambdę Wilksa, wartość tolerancji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMISTRY AND ECOLOGY nr 25, strony 87 - 97,
ISSN: 0275-7540
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Klimaszewska K., Sarbu C., Polkowska Ż., Walna B., Namieśnik J.: Characterization and classification of hoarfrost samples collected in Poland (2003-2005) by discriminant analysis// CHEMISTRY AND ECOLOGY. -Vol. 25, nr. iss. 2 (2009), s.87-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi