Charakterystyka procesów upadłościowych w skali międzynarodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka procesów upadłościowych w skali międzynarodowej

Abstrakt

W publikacji zaprezentowano metody pomiaru oraz dane statystyczne dotyczące kierunków oraz natężenia zmian procesów upadłościowych przedsiębiorstw w skali międzynarodowej. Ponadto, na podstawie analizy literatury ukazano aktualne światowe trendy odnoszące się do zmian przeprowadzanych w obszarze tzw. instytucjonalnej infrastruktury upadłości, a także przedstawiono wyniki badań nad efektywnością systemów upadłościowych oraz z zakresu realizacji tzw. polityki drugiej szansy w wybranych krajach europejskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia strony 55 - 70
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Charakterystyka procesów upadłościowych w skali międzynarodowej// W : Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia/ ed. red. nauk. A. Adamska, E. Mączyńska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013, s.55-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi