Comparative analysis of process alternatives for manufacturing piston rods of hydraulic cylinders. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparative analysis of process alternatives for manufacturing piston rods of hydraulic cylinders.

Abstrakt

Zawarto wyniki analiz porównawczych alternatywnych technologii tłoczysk siłowników hydraulicznych w warunkach elastycznej automatyzacji wytwarzania. Uwzględniając zarówno tradycyjne struktury tych procesów z operacjami szlifowania i polerowania, jak i nowoczesne technologie z operacjami nagniatania, przedstawiono zintegrowane podejście do planowania sekwencji operacji procesu i harmonogramowania zadań produkcyjnych wraz z algorytmem doboru zoptymalizowanych, wariantowych konfiguracji przestrzennych systemu wytwórczego. W badaniach symulacyjnych dotyczących reprezentatywnego studium wytwarzania 12 typowymiarów tłoczysk, dokonano oceny ilościowej efektywności wybranych wariantów procesów. Wykazano eksperymentalnie istotne korzyści w zakresie zwiększenia produktywności procesu i skrócenia pracochłonności cyklu produkcyjnego w przypadku zastosowania procesów nagniatania w miejsce tradycyjnych operacji obróbki ubytkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Siemiątkowski M.: Comparative analysis of process alternatives for manufacturing piston rods of hydraulic cylinders.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi