Modelling and simulation analysis of process alternatives in the cellular manufacturing of axially symmetric parts [online] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling and simulation analysis of process alternatives in the cellular manufacturing of axially symmetric parts [online]

Abstrakt

Analizowano procesy technologiczne (PT) alternatywnego wytwarzania określonego spektrum przedmiotów (PO) w zróżnicowanych systemach gniazdowych. Rozpatrzono warianty PT z operacjami zintegrowanej obróbki wiórowej kształtującej i obróbki wykańczającej poprzez nagniatanie, oraz wariantów z różnicowaniem operacji, w których obróbka wykańczająca realizowana jest w oddzielnych operacjach szlifowania. Dla potrzeb gniazdowej dekompozycji systemów wykorzystano koncepcję opisu charakterystyk możliwości technologicznych obrabiarek w postaci zdefiniowanych modeli transformacji cech PO oraz algorytm ALCA, analizy podobieństwa wymagań obróbkowych, celem wyznaczania profili tych możliwości dla gniazd. Badano symulacyjnie przebiegi procesów, z wykorzystaniem modeli stochastycznych oraz danych pochodzących z praktyki przemysłu. Przedstawiono wyniki oceny wariantów wg kryteriów dotyczących m.in.: produktywności systemu, stopnia i równomierności obciążeń maszyn i wielkości produkcji w toku. Zawarto wyniki badań statystycznych, wg schematu jednoczynnikowej analizy wariancji Anova, wykazując istotność dominacji wariantów PT z koncentracją operacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY strony 1 - 15,
ISSN: 0268-3768
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi