Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ANALITYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ANALITYCZNE

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ANALITYCZNE

 • MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PODDŹWIĘKOWE

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy rozdział zawiera krytyczny przegląd najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Przedstawiono charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane w tych...

 • MODELOWANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU PRZEZ WIEŃCE TURBINOWE PRZYDŹWIĘKOWE I NADDŹWIĘKOWE

  Publikacja

  - Rok 2014

  W rozdziale dokonano przeglądu charakterystyk przepływowych dwóch najbardziej typowych konstrukcji wieńców kierowniczych stosowanych w turbinach energetycznych pracujących w konwencjonalnych elektrowniach parowych. Przywołano charakterystyczne dane geometrii stopni oraz dokonano analizy przepływu przez wybrane reprezentatywne stopnie pracujące w warunkach nominalnych. W analizie wzięto pod uwagę m.in. zakresy prędkości rejestrowane...

 • Analityczne Modelowanie Procesów Przepływu: Analiza Obliczalności Modelu Stanowego

  Publikacja

  W pracy przedstawiono równania opisujące zjawisko przepływu cieczy oraz gazów w długich rurociągach. Oparłszy się na podziale rurociągu na małe segmenty, opisuje się dyskretne dynamiczne równanie tego procesu. Przedstawia się dowód, że macierz rekombinacji stanu (A), która potencjalnie może być przyczyną osobliwości równania stanu przepływu, jest nieosobliwa dla skończonych i niezerowych przedziałów kwantyzacji w czasie i przestrzeni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Nowoczesne Techniki Analityczne

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • P. Konieczka
  • A. Kot-Wasik
  • P. Kubica
  • L. Banaszkiewicz
  • B. Cieślik
  • W. Wojnowski
  • K. Kalinowska
  • J. Płotka-Wasylka
  • W. Hewelt-Belka... i 2 innych

 • NOWOCZESNE TECHNIKI ANALITYCZNE

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • M. Marć
  • P. Kubica
  • B. Cieślik
  • W. Wojnowski
  • J. Płotka-Wasylka
  • W. Hewelt-Belka
  • T. Majchrzak
  • N. Jatkowska

  Zapoznanie studentów z technikami analitycznymi wykorzystywanymi do analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska. Zajęcia praktyczne.

 • Modelowanie drgań kabli wywołanych działaniem wiatru i deszczu

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie zaproponowano prosty, liniowy model drgań kabli mostów wantowych obciążonych wiatrem i deszczem. Założono, iż częstotliwość ruchu górnej kropli po powierzchni kabla i częstotliwość kabla są równe oraz iż amplituda ruchu kropli dla danej prędkości wiatru są stałe. Otrzymane rezultaty porównano z istniejącymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych. Podano analityczne związki służące do oszacowania tłumienia aerodynamicznego...

 • Nowoczesne techniki Analityczne, ChemBud

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • A. Kot-Wasik
  • M. Marć
  • B. Cieślik
  • A. Wasik
  • W. Wojnowski
  • B. Zabiegała
  • J. Płotka-Wasylka
  • T. Majchrzak

 • NOWOCZESNE TECHNIKI ANALITYCZNE Wykład

  Kursy Online
  • P. Konieczka
  • A. Kot-Wasik
  • J. Płotka-Wasylka

  Studenci zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami analitycznymi wykorzystywanymi do celów analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska.

 • NOWOCZESNE TECHNIKI ANALITYCZNE seminarium

  Kursy Online
  • J. Płotka-Wasylka

  Studenci nauczą się przedstawiać zagadnienia związane z analizą i monitoringiem zanieczyszczeń środowiska.

 • Modelowanie zasilania łożyska ślizgowego olejem z wykorzystaniem prowadnicy hydrodynamicznej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono koncepcje zasilania łożyska poprzecznego olejem z wykorzystaniem współpracy stałego pierścienia smarującego i prowadnicy hydrodynamicznej. Zaprezentowano analizę rozkładów ciśnienia dla dwóch wariantów płaskich modeli szczelin zasilających w oparciu o obliczenia analityczne oraz obliczenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych (program ANSYS). Wykazano przydatność proponowanej koncepcji poprzez...

 • Metody analityczne w uczeniu statystycznym i maszynowym

  Kursy Online
  • K. Dziedziul

  Wykład na mojej stronie domowej

 • Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Sczepność warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni drogowej ma kluczowe znaczenie dla zachowania się nawierzchni pod obciążeniem od pojazdów samochodowych. W tym celu przeprowadzono badania sczepności międzywarstwowej w schemacie Leutnera przy obciążeniu monotonicznym dla określenia maksymalnej siły ścinającej, przemieszczenia ścinającego, wytrzymałości ścinania, sztywności ścinania, energii ścinania. Dla wybranych przypadków...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategie testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca dotyczy testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych metodami zorientowanymi na uszkodzenia. Omówiono źródła i klasyfikację uszkodzeń, strategie testowania wykorzystujące nadmiarowość analityczną i sprzętową, wewnątrzobwodowe testowanie pakietów elektronicznych oraz zastosowanie algorytmów klasyfikacji obrazów do lokalizacji uszkodzeń. Wynikiem prac w zakresie metod analitycznych jest opracowanie przyspieszonej...

 • IEEE 802.11 LAN capacity: incentives and incentive learning

  Publikacja

  Przedstawiono matematyczny model zgodności motywacyjnej dla gier niekooperacyjnych wywiązujących się przy autonomicznym ustawianiu parametrów mechanizmu dostępu do medium transmisyjnego. Zaproponowano koncepcję przewidywania wyniku gry w zależności od stopnia wyrafinowania strategii terminala oraz jego możliwości energetycznych. Analiza symulacyjna potwierdziła dobrą wynikową wydajność sieci przy niewielu terminalach silnie uzależnionych...

 • A quasi-2D small-signal MOSFET model - main results

  Publikacja

  - Rok 2014

  Main results stemming from a new quasi 2D non-quasi-static small-signal four-terminal model of the MOSFET are presented in this work. The model is experimentally verified up to 30 GHz.

 • Comparative analysis of process alternatives for manufacturing piston rods of hydraulic cylinders.

  Publikacja

  Zawarto wyniki analiz porównawczych alternatywnych technologii tłoczysk siłowników hydraulicznych w warunkach elastycznej automatyzacji wytwarzania. Uwzględniając zarówno tradycyjne struktury tych procesów z operacjami szlifowania i polerowania, jak i nowoczesne technologie z operacjami nagniatania, przedstawiono zintegrowane podejście do planowania sekwencji operacji procesu i harmonogramowania zadań produkcyjnych wraz z algorytmem...

 • Planning cellular machining systems for lean production.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozważano zagadnienie projektowania struktur systemów obróbki o zdeterminowanych możliwościach technologicznych, odpowiadających wymaganiom oszczędnej produkcji. Przedstawiono model matematyczny wyznaczania struktur systemów grupowego wytwarzania, wykorzystujący zasady formalizmu relacji i grafów rozmytych. Zawarto wyniki badań symulacyjnych efektywności procesów wytwarzania określonego spektrum przedmiotowego, przebiegających...

 • Production structures and strategies supporting lean parts manufacturing: an industrial case study.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono model sformalizowanego opisu wzorców możliwości wytwarzania zróżnicowanego spektrum przedmiotów oraz analizy podobieństwa ich procesów technologicznych, dla kształtowania struktur przestrzennych systemów typu gniazdowego, z uwzględnieniem paradygmatu oszczędnej produkcji. Zaproponowano algorytm grupowania przedmiotów wg określonych, w postaci ciągów znakowych, sekwencji operacji procesu technologicznego oraz kryterium...

 • Performance studies of group parts machining with cell segments of flowline organisation

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję modelowania analitycznego struktur gniazdowych systemów wytwarzania określonego spektrum przedmiotów, zorientowanych na spełnienie wymagań oszczędnej produkcji. Wykorzystano przy tym relacje podobieństwa ciągów znakowych, reprezentujących sekwencje dedykowanych do zasobów maszynowych, operacji procesu technologicznego, a których zróżnicowanie oceniano wg kryterium odległości Hamminga oraz Levenshteina. Przeprowadzono...