Performance studies of group parts machining with cell segments of flowline organisation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Performance studies of group parts machining with cell segments of flowline organisation

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję modelowania analitycznego struktur gniazdowych systemów wytwarzania określonego spektrum przedmiotów, zorientowanych na spełnienie wymagań oszczędnej produkcji. Wykorzystano przy tym relacje podobieństwa ciągów znakowych, reprezentujących sekwencje dedykowanych do zasobów maszynowych, operacji procesu technologicznego, a których zróżnicowanie oceniano wg kryterium odległości Hamminga oraz Levenshteina. Przeprowadzono studium przypadku zastosowania proponowanej metodyki w odniesieniu do rzeczywistych procesów wytwarzania zespołów wałów planetarnych w Eaton TC w Tczewie. Poprzez zrealizowane eksperymenty symulacyjne wykazano zwiększoną produktywność systemów typu przepływowego, z eliminacją magazynowania między kolejnymi operacjami procesu oraz podziałem czasu wykorzystania wspólnych stanowisk obrabiarek w powiązanych segmentach produkcyjnych, a działających wg strategii sterowania produkcją typu ssącego (ang. pull).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Performance studies of group parts machining with cell segments of flowline organisation// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi