Modelowanie i symulacja ruchu pojazdu zabytkowego podczas hamowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i symulacja ruchu pojazdu zabytkowego podczas hamowania

Abstrakt

Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zachowanie symulowanego samochodu podczas hamowania. Poprawność symulacji sprawdzono porównując wyniki uzyskane z symulacji oraz z pomiarów eksperymentalnych. Zaproponowany model po pozytywnej walidacji może stanowić narzędzie umożliwiające przewidywanie drogi hamowania pojazdu zabytkowego dla założonej prędkości początkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 150 - 153,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Taryma M., Malinowski A., Taryma S.: Modelowanie i symulacja ruchu pojazdu zabytkowego podczas hamowania// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 8 (2016), s.150-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi