Comparison of corrosion resistance of al-alloys by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of corrosion resistance of al-alloys by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy

Abstrakt

Przeprowadzono badania metodą dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjne stopów 1100 i 5162. Zaproponowano zastępcze modele elektryczne opisujące zachowanie się stopów w warunkach ekspozycji w roztworach zawierających wysokie stężenie jonów chlorkowych. Wyznaczono zmiany podstawowych parametrów elektrycznych układów zastępczych od potencjału. Stwierdzono wyższą podatność na korozję stopu 5162 w porównaniu ze stopem 1100.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 370 - 375,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Ślepski P.: Comparison of corrosion resistance of al-alloys by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., nr. sp. is. 5 (2006), s.370-375
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi