Constructed wetlands for landfill leachate treatment - perspectives of application in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Constructed wetlands for landfill leachate treatment - perspectives of application in Poland

Abstrakt

Wody odciekowe z wysypisk odpadów komunalnych charakteryzują się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń specyficznych. Do oczyszczania odcieków stosowane są metody utleniania, w których wykorzystuje się tlenowe lub beztlenowe procesy mikrobiologiczne, a także utlenianie chemiczne oraz techniki membranowe.Alternatywą dla wymienionych rozwiązań jest zastosowanie do oczyszczania odcieków metody hydrofitowej z wykorzystaniem złóż gruntowych zasiedlonych roślinnością wodną, przede wszystkim trzciną. W artykule omówiono efekty pracy glebowo-korzeniowej oczyszczalni wód odciekowych Składowiska Odpadów Komunalnych w Gdańsku-Szadółkach oraz przyczyny występujących w niej problemów eksploatacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Constructed wetlands for landfill leachate treatment - perspectives of application in Poland// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi