Continuous-time delay system identification insensitive to measurement faults - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Continuous-time delay system identification insensitive to measurement faults

Abstrakt

W pracy wykorzystuje się algorytmy identyfikacji do estymacji parametrów systemów ciągłych z opóźnieniem. Zastosowanie filtrów całkujących ze skończonym horyzontem obserwacji pozwala przekształcić równanie różniczkowe opisujące system ciągły do użytecznej postaci regresyjnej z czasem dyskretnym. Uzyskany w ten sposób i zachowujący oryginalną parametryzację model dyskretny daje się identyfikować stosując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Ponieważ algorytmy estymacji wywiedzione z kwadratowych wskaźników jakości nie są odporne na błędy grube w danych pomiarowych, rozważa się wykorzystanie odpornego na przekłamania algorytmu identyfikacji w sensie najmniejszej sumy modułów błędów. Zaproponowany algorytm odpornej estymacji oraz odpowiednio dobrane harmoniczne sygnały pobudzające wykorzystuje się w badaniach symulacyjnych ilustrujących jakość identyfikacji parametrów i opóźnienia systemu ciągłego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Diagnosis of Processes and Systems strony 177 - 184
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kozłowski J., Kowalczuk Z.: Continuous-time delay system identification insensitive to measurement faults// Diagnosis of Processes and Systems/ ed. ed. Zdzisław Kowalczuk. Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009, s.177-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi