Cross-talk between DNA damage and cell survival checkpoints during G2 and mitosis: pharmacological implications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross-talk between DNA damage and cell survival checkpoints during G2 and mitosis: pharmacological implications

Abstrakt

W pracy wyjaśnialiśmy rolę surwiwiny w ochronie komórek w czasie przejścia między G2 i mitozą, traktowanych związkiem uszkadzającym DNA. Jako model komórkowy wybraliśmy komórki ludzkiej białaczki MOLT-4, które wykazują zwiększoną ekspresję białka surwiwiny i niefunkcjonalnym p53. Ekspozycja tych komórek na melfalan, klasyczny związek uszkadzający DNA, prowadzi do uruchomienia punktu kontrolnego w G2 i zablokowania progresji cyklu komórkowego w tej fazie. Zniesienie działania punktu kontrolnego w wyniku działania kofeiny prowadzi do wejścia komórek w fazę mitozy i śmierć w wyniku apoptozy, podczas gdy komórki zablokowane w fazie G2 pozostają żywe. Gdy uruchomiony został punkt kontrolny wrażliwy na zaburzenia funkcji wrzeciona mitotycznego, obserwowano dwa różne efekty. Gdy destabilizowano mikrotubule, poprzez ekspozycję komórek na nokodazol, komórki pozostawały w prometafazie z niską zawartością surwiwiny i uruchamiały proces apoptozy. Gdy stabilizowano mikrotubule w wyniku działania taksolu, komórki pozostawały w prometafazie ale proces apoptozy został zahamowany. Nasze wyniki wskazują, że w zależności od sposobu zaburzania funkcji mikrotubul w komórkach z uszkodzonym genomem, komórki są chronione przez surwiwinę lub umierają podczas mitozy. Może to mieć istotne znaczenie dla terapii przeciwnowotworowych, w których stosuje się jednocześnie leki uszkadzające DNA i inhibitory wrzeciona mitotycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bożko P., Sabisz M., Larsen A., Składanowski A.: Cross-talk between DNA damage and cell survival checkpoints during G2 and mitosis: pharmacological implications// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi