Curb-to-Barrier Face Distance Variation an a TB51 Bridge Barrier Crash Test Simulation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Curb-to-Barrier Face Distance Variation an a TB51 Bridge Barrier Crash Test Simulation

Abstrakt

This paper addresses the problem of road safety regarding barrier placement as relative to the curb. A short summary of existing regulations is presented. Numerical simulations using the explicit finite element system Ls- Dyna are shown. In the analysis, variable distance between the barrier and the curb is assumed. The obtained result reveals that the distance has little impact on the working width of the barrier.

Cytowania

 • 1 1

  CrossRef

 • 7

  Web of Science

 • 1 2

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 45 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 63, wydanie 2, strony 187 - 199,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Budzyński M., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Curb-to-Barrier Face Distance Variation an a TB51 Bridge Barrier Crash Test Simulation// Archives of Civil Engineering. -Vol. 63., iss. 2 (2017), s.187-199
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1515/ace-2017-0024
Bibliografia: test
 1. L. Kwaśniewski, H. Li, R. Nimbalkar, J. Wekezer "Crashworthiness assessment of a paratransit bus" International Journal of Impact Engineering 32: 883-888, 2006. otwiera się w nowej karcie
 2. L. Kwaśniewski, C. Bojanowski, J. Siervogel, J.W. Wekezer, K. Cichocki "Crash and safety assessment program for paratransit buses", International Journal of Impact Engineering 36: 235-42, 2009. otwiera się w nowej karcie
 3. K. Jamroz, S. Burzyński, W. Witkowski, K. Wilde, G. Bagiński "Numerical methods for the assessment of bridge safety barriers". Advances In Mechanics: Theoretical, Computational And Interdisciplinary Issues: 231- 234, 2016. otwiera się w nowej karcie
 4. M. Klasztorny, K. Zielonka, D.B. Nycz, P. Posuniak "Experimental Verification of Simulation of TB32 Crash Test for SP-05/2 Road Safety Barrier on Horizontal Concave Arc." Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 64: 107-118, 2017. otwiera się w nowej karcie
 5. GDDKiA "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych". Warsaw, 2010.
 6. Dz.U.2000.63.735 "Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie."
 7. ZDW w Katowicach, "Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich". Katowice, 2012.
 8. Ministerstvo dopravy "Odbor silniční infrastruktury. Svodidla na pozemních komunikacích", Dopravoprojekt Brno, 2010. otwiera się w nowej karcie
 9. TRB, "NCHRP Report 537. Recommended Guidelines for Curb and Curb-Barrier Installations." Washington, D.C. 2005. otwiera się w nowej karcie
 10. Austroads. "Guide to road design part 6: Roadside design, safety and barriers." Sydney 2015. otwiera się w nowej karcie
 11. Norwegian Public Roads Administration. "Vehicle Restraint Systems and Roadside Areas." Oslo 2014. otwiera się w nowej karcie
 12. PE-EN 1317-1/8: 2010, Systemy ograniczające drogę -Część 1-8.
 13. Technical Approval, RaRRI, nr AT/2006-03-2011, "Stalowe barieroporęcze i balustrady ORSTA do stosowania na obiektach mostowych", Warsaw, 2006. otwiera się w nowej karcie
 14. R.G. Sargent, "Verification and Validation of Simulation Models", Proc. 2007 Winter Simul. Conf. 124-137, 2007. otwiera się w nowej karcie
 15. L. Kwaśniewski, "On practical problems with verification and validation of computational models", Archives of Civil Engineering, 55 (3): 323-346, 2009.
 16. T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran, K.I. Elkhodary, "Nonlinear finite elements for continua and structures" Wiley, 2014. otwiera się w nowej karcie
 17. J. Hallquist, "Ls-Dyna, Theory Manual" 2006.
 18. T.J.R. Hughes, "The Finite Element Method: linear static and dynamics finite element analysis." Mineola, New York, Dover Publications Inc., 2000.
 19. K. Wilde et al., "Numerical simulations of bus crash-test with barrier and truss supporting structure." Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 63: 455-467, 2016. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi