Cykliczne rozkłady jazdy pociągów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cykliczne rozkłady jazdy pociągów

Abstrakt

Artykuł przedstawia ideę zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy oraz historię wdrożenia na różnych kolejach europejskich ze szczególnym uwzględnienie kolei polskich, poczynając od lat międzywojennych aż do roku 2006. Omówiono silne oraz słabe strony koncepcji, a także szanse i zagrożenia (analiza SWOT). Przeanalizowano uwarunkowania formalnoprawne wdrażania rozkładu cyklicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego nr R. 12, strony 60 - 69,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Massel A.: Cykliczne rozkłady jazdy pociągów// TTS Technika Transportu Szynowego. -Vol. R. 12., nr. nr 3 (2006), s.60-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi