Człowiek zanurzony w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Człowiek zanurzony w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

Abstrakt

Artykuł opisuje Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), które umożliwia swobodną podróż w czasie i przestrzeni. Jego podstawowym wyposażeniem jest jaskinia rzeczywistości wirtualnej, czyli pomieszczenie o ścianach, suficie i podłodze stanowiących ekrany projekcyjne, wyświetlające generowane komputerowo obrazy 3D, tworzące spójny widok jednej sceny. Człowiek znajdujący się w takiej jaskini jest zatem zanurzony w świecie wytworzonym przez komputery, choć niestety jego chód limitowany jest ścianami jaskini. Nieograniczone przemieszczanie się krokami w świecie wirtualnym umożliwia dopiero drugi element wyposażenia laboratorium - sferyczny symulator chodu. Artykuł przedstawia ponadto możliwości wykorzystania opisanych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań z zakresu zainteresowań psychologii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Człowiek zalogowany strony 108 - 115
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lebiedź J.: Człowiek zanurzony w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej// W : Człowiek zalogowany / ed. Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Bożena Gulla Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2015, s.108-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi