Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach. Cz. 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach. Cz. 2

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań opinii przedstawicieli małych organizacji w odniesieniu do certyfikacji i funkcjonowania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. Wskazano najważniejsze czynniki pozytywne oraz problemy związane z zagadnieniami stanowiacymi przedmiot badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Jakości nr R. 38, strony 34 - 39,
ISSN: 0137-8651
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach. Cz. 2// Problemy Jakości. -Vol. R. 38., nr. nr 5 (2006), s.34-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi