Deis assessment of intergranular corrosion process proceeding on AISI 304 stainless steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Deis assessment of intergranular corrosion process proceeding on AISI 304 stainless steel

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowe podejście do badania mechanizmu i intensywności korozji międzykrystalicznej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu techniki dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS), która pozwala na jednoczesne rejestrowanie chwilowych zmian impedancji oraz prądu stałego badanego układu. Tym samym możliwe jest otrzymanie z jednego pomiaru informacji dotyczących zarówno mechanizmu korozji międzykrystalicznej, jak i ustalenie stopnia uczulenia badanej stali wysokostopowej. Uzyskane wyniki pokazały, iż zastosowana technika DEIS pozwala na śledzenie dynamicznych zmian w mechanizmie procesu korozji międzykrystalicznej stali AISI 304. Ustalono, że nie tylko zubożenie granic ziarn w chrom oraz dyfuzja węgla do granic ziarn stanowi o mechanizmie zachodzącego procesu korozji międzykrystalicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 1, strony 383 - 386,
ISSN: 0473-7733
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Arutunow A., Darowicki K.: Deis assessment of intergranular corrosion process proceeding on AISI 304 stainless steel// Ochrona przed Korozją. -Vol. 1., nr. 11s/A (2007), s.383-386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 96 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi