DEIS evaluation of the relative effective surface area of AISI 304 stainless steel dissolution process in conditions of intergranulatar corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

DEIS evaluation of the relative effective surface area of AISI 304 stainless steel dissolution process in conditions of intergranulatar corrosion

Abstrakt

Wyniki przedstawione w tej pracy stanowią dalszą część badań dotyczących procesu roztwarzania wysokostopowej stali AISI 304 w warunkach zachodzenia korozji międzykrystalicznej z wykorzystaniem techniki dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS). Po raz pierwszy zaprezentowano zmiany względnej powierzchni efektywnej procesu roztwarzania stali AISI 304 w warunkach zachodzenia korozji międzykrystalicznej w funkcji czasu w roztworze 0,5MH2SO4 + 0,01MKSCN w zakresie potencjału reaktywacji. Uzyskane chwilowe widma impedancyjne pozwoliły na ocenę powierzchni efektywnej po aproksymacji do teorii roztwarzania czystego żelaza w kwasie siarkowym. Ustalono, iż charakter zmian powierzchni efektywnej w warunkach przebiegającego procesu korozji międzykrystalicznej może zostać opisany funkcją ekspotencjalną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ELECTROCHIMICA ACTA strony 1034 - 1041,
ISSN: 0013-4686
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Arutunow A., Darowicki K.: DEIS evaluation of the relative effective surface area of AISI 304 stainless steel dissolution process in conditions of intergranulatar corrosion// ELECTROCHIMICA ACTA. -, nr. nr 54 (2009), s.1034-1041
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi