Dekultura a przyszłość gospodarcza Polski. W: Etyczne podstawy ekonomii -teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 161-166 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dekultura a przyszłość gospodarcza Polski. W: Etyczne podstawy ekonomii -teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 161-166

Abstrakt

Największy kapitał potrzebny do rozwoju gospodarczego to kapitał ludzki bę-dący wynikiem poziomu kultury i systemu wartości. Tekst analizuje te ten-dencje w Polsce w zakresie kultury masowej, wzorcach konsumpcji, przemianie systemów wartości, ktore mogą zupełnie zmarginalizować nasze miejsce na ma-pie Europy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi