Determination of stability constants of complexes of selected amide ionophores with alkali metal cations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of stability constants of complexes of selected amide ionophores with alkali metal cations

Abstrakt

Podano właściwości kompleksujące jony litowców czterech jonoforów typu amidów. Wyznaczono wartości stałych kompleksów z jonów Li+, Na+, K+ metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych stosując dwie różne procedury: 1) stosując jako kation referencyjny TMA+, 2) stosując chromofor kompleksujący H+.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 76, strony 601 - 606,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Korczagin I.: Determination of stability constants of complexes of selected amide ionophores with alkali metal cations// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 76., (2002), s.601-606
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi