Determination of the thermal conductivity of material dividing the metallic core elements of the bi-calorimeter using modified theory - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of the thermal conductivity of material dividing the metallic core elements of the bi-calorimeter using modified theory

Abstrakt

W pracy przedstawiono zmodyfikowaną teorię bikalorymetru z dzielonym metalowym rdzeniem. Pomiędzy dwiema częściami rdzenia umieszczano próbki badanego ciała stałego lub gazu. Ogrzewano jedną stronę rdzenia. Mierzono temperaturę obu części rdzenia w funkcji czasu. Uzyskane wyniki umożliwiły wyznaczenie różnicy temperatur i strumienia ciepła, przepływającego przez próbkę. Z zastosowaniem prawa Fouriera obliczano współczynnik przewodności cieplnej próbki. Wskutek wprowadzenia cienkiej warstwy powietrza, rozdzielącego elementy rdzenia i próbkę, wyeliminowano wpływ oporności złącza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Thermodynamics nr 27, strony 3 - 20,
ISSN: 1231-0956
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wilczewski T.: Determination of the thermal conductivity of material dividing the metallic core elements of the bi-calorimeter using modified theory// Archives of Thermodynamics. -Vol. 27., nr. nr 3 (2006), s.3-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi