Determination of the transverse resistance characteristics in railway track - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of the transverse resistance characteristics in railway track

Abstrakt

W pracy przedstawiono problem oporów poprzecznych podsypki z punktu widzenia budowy, utrzymania oraz bezpieczeństwa w eksploatacji toru kolejowego. Zaprezentowano różne sposoby analitycznego podejścia do badanego zjawiska na przykładzie modeli matematycznych spotykanych w literaturze. Scharakteryzowano aktualny stan badań doświadczalnych związanych z oporami poprzecznymi. Omówiono różne sposoby prowadzenia takich badań w eksploatowanych torach kolejowych.Opisano następnie ideę podjęcia badań z wykorzystaniem podbijarki torowej przez zespół naukowy z Politechniki Gdańskiej. Omówiono proces przygotowania oraz realizacji badań doświadczalnych nad oporami poprzecznymi, w tym przygotowanie odpowiedniego systemu pomiarowego. Przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań doświadczalnych. Omówiono metodykę opracowania zarejestrowanych na drodze pomiaru sygnałów czasowych oraz sposób ich interpretacji. Podstawową część pracy poświęcono teorii modelowania nawierzchni kolejowej pod kątem prezentowanych badań doświadczalnych. Wyjaśniono sposób matematycznego opisania przyjętego modelu. Zaprezentowano również algorytm pozwalający na prowadzenie symulacji numerycznej badanego zjawiska, której wyniki miały osiągnąć zbieżność z wynikami doświadczeń. Na koniec zaprezentowano rezultaty takiej symulacji, umożliwiającej określenie liczbowych charakterystyk oporu poprzecznego podsypki w badanym torze kolejowym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE nr 136, strony 1057 - 1067,
ISSN: 0733-947X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S.: Determination of the transverse resistance characteristics in railway track// JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE. -Vol. 136, nr. iss. 12 (2010), s.1057-1067
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1061/(asce)te.1943-5436.0000167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi