Developing a model of cooperation between universities and business - the generalization of cases of cooperation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Developing a model of cooperation between universities and business - the generalization of cases of cooperation

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Management and Production Engineering Review nr 1, strony 22 - 31,
ISSN: 2080-8208
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Karpiński P., Wikieł P., Orłowski C.: Developing a model of cooperation between universities and business - the generalization of cases of cooperation// Management and Production Engineering Review. -Vol. 1., nr. No 2 (2010), s.22-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi