Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikacyjnych

Abstrakt

Celem autorów przyjętym w tym artykule jest ocena porównawcza zakresu usług oferowanych przez wybrane, kluczowe jednostki certyfikujące normatywne systemy zarządzania, działające na rynku Pomorza Gdańskiego. Opracowane wyniki badań mogą ułatwić potencjalnym klientom tych organizacji wybór jednostki oferującej certyfikację stosownie do profilu działalności. Wyniki te określają także aktualne tendencje związane z certyfikacją systemów zarządzania w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny strony 95 - 103,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Wendt A.: Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikacyjnych// Handel Wewnętrzny. -., nr. 6(371) (2017), s.95-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi