Die reaktion von tBu2P-P=P(Me)tBu2 mit [Fe2(CO)9] und [(n2-C8H14)2Fe(CO)3] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Die reaktion von tBu2P-P=P(Me)tBu2 mit [Fe2(CO)9] und [(n2-C8H14)2Fe(CO)3]

Abstrakt

Fosfanofosfinidenofosforan reaguje z nonakarbonylkiem diżelaza oraz z trikarbonylo(diokten)żelazem(0) dając mieszaniny produktów z których udało się wyizolować pochodne będące kompleksami dimeru di(tert)butylo-fosfinofosfini-denu i centrów koordynacji Fe(0).

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 628, strony 446 - 452,
ISSN: 0044-2313
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Krossing I., Englert U., Matern E., Olkowska-Oetzel J., Pikies J., Fritz G.: Die reaktion von tBu2P-P=P(Me)tBu2 mit [Fe2(CO)9] und [(n2-C8H14)2Fe(CO)3]// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 628., (2002), s.446-452
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi