Differential inequalities with initial time difference. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Differential inequalities with initial time difference.

Abstrakt

Uzyskano pewne wyniki porównawcze pomiędzy rozwiązaniami nierówności różniczkowych startujących z różnych punktów początkowych. O nieliniowej funkcji f (związanej z zagadnieniem) zakładano jednostronny warunek Lipschitza. Podano pewne zastosowanie otrzymanych wyników. Sformułowano też pewne warunki dotyczące stabilności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Applied Analysis nr 81, strony 627 - 635,
ISSN: 1425-6908
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Differential inequalities with initial time difference. // Journal of Applied Analysis. -Vol. 81., (2002), s.627-635
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi