Direct estimation of functional and density operators by local operations and classical communication. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Direct estimation of functional and density operators by local operations and classical communication.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 68, strony 1 - 4,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Alves C., Horodecki P., Oi D., Kwek L., Ekert A.: Direct estimation of functional and density operators by local operations and classical communication. // PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 68., nr. 3 (2003), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi