Disruption of homocitrate synthase genes in Candida albicans affects growth but not virulence - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Disruption of homocitrate synthase genes in Candida albicans affects growth but not virulence

Abstrakt

Dwa geny, LYS21 i LYS22, kodujące izoformy syntazy homocytrynianowej, enzymu katalizującego pierwszy wyjątkowy etap w szlaku biosyntezy lizyny, zostały rozbite z komórkach Candida albicans z wykorzystaniem strategii ''SAT flipper''. Podwójny mutant lys21delta/lys22delta nie wykazywał aktywności syntazy homocytrynianowej, natomiast charakteryzował się auksotrofią wzrostową wobec lizyny w podłożach minimalnych, co można było odwrócić poprzez dodatek L-lizyny w stężeniach 0,5 - 0,6 mM. Z drugiej strony, wirulencja mutanta w warunkach in vivo, w modelu uogólnionej kandydozy mysiej, była identyczna jak szczepu macierzystego. Na podstawie tych wyników, silnemu zakwestionowaniu podlegać powinna możliwość wykorzystania syntazy homocytrynianowej, a prawdopodobnie także i innych enzymów szlaku biosyntezy lizyny, jako celów molekularnych w chemoterapii uogólnionych infekcji grzybowych.

Cytowania

  • 1 2

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 2

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kur K., Gabriel I., Morschhauser J., Barchiesi F., Spreghini E., Milewski S.: Disruption of homocitrate synthase genes in Candida albicans affects growth but not virulence// Mycopathologia.. -Vol. 170, nr. iss. 6 (2010), s.397-402
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s11046-010-9337-y
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi