Distribution of pollutants in the Odra River system part II. Organic pollutants in Odra River water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Distribution of pollutants in the Odra River system part II. Organic pollutants in Odra River water

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, lotne związki chlorowcoorganiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorobenzeny, polichlorowane bifenyle) w próbkach wody zebranych w trakcie 8 Kampanii (w okresie 1997-2000) zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Projektu Badań Dorzecza Rzeki Odry (IOP).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 11, strony 655 - 661,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Namieśnik J.: Distribution of pollutants in the Odra River system part II. Organic pollutants in Odra River water// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 11., nr. 6 (2002), s.655-661
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi