Distribution of pollutants in the Odra River system part III. Organic pollutants in bottom sediments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Distribution of pollutants in the Odra River system part III. Organic pollutants in bottom sediments

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań próbek osadów dennych pobranych (w okresie 1997-2000) w ramach Międzynarodowego Programu Badań Dorzecza Rzeki Odry (w trakcie 8 Kampanii) na zawartość szerokiej gamy związków organicznych (pestycydy, lotne związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorobenzeny, polichlorowane bifenyle).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 11, strony 663 - 668,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Namieśnik J.: Distribution of pollutants in the Odra River system part III. Organic pollutants in bottom sediments// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 11., nr. 6 (2002), s.663-668
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi