Dylematy polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dylematy polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Abstrakt

Autor sformułował i opisał 7 podstawowych dylematów polityki wspierania MSP przez państwo. Pierwszą grupę stanowią dylematy wyborów pomiędzy:1. ochroną MSP a promowaniem ich rozwoju;2. protekcjonizmem wobec firm istniejących a ułatwieniami w zakładaniu firm nowych;3. wspieraniem wszystkich MSP a wspieraniem wybranych grup spośród nich.W drugiej grupie mieszczą się dylematy wyboru:4. szczebla na jakim polityka wspierania jest projektowana i realizowana;5. pomiędzy polityką opartą na zasadach a polityką uznaniową;6. konkretnych form i narzędzi, które mogą być zastosowane;7. faz cyklu życia firm, w których będą one wspierane oraz długotrwałości wsparcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dominiak P.: Dylematy polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi