Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego

Abstrakt

Obserwując kierunki rozwoju współczesnych organizacji znaleźć można coraz więcej dowodów na poparcie tezy, że kapitał ludzki jest najważniejszym z aktywów organizacji. Pomimo tego pomiar kapitału ludzkiego przysparza wciąż wiele problemów, zarówno natury metodologicznej, jak i praktycznej. Ujęcie kapitału ludzkiego w jeden, ujednolicony, spójny i powszechnie akceptowalny zestaw miar jest niezwykle trudne. W artykule poruszono między innymi kwestie sporne w zakresie tego, co podlegać może i powinno pomiarowi, w jaki sposób takiego pomiaru dokonywać, a wreszcie - jak interpretować uzyskane wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty nr Nr 4, strony 25 - 0,
ISSN: 1734-087X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sienkiewicz Ł.: Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego// EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY. -Vol. Nr 4., (2006), s.25-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi