Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych

Abstrakt

Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawionoróżnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia centralizowanego systemu uwierzytelniającego. Obie metody były przetestowane w praktyce w sieci laboratorium komputerowego katedry KASK. Na tej podstawie wskazano metodę zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni inteligentnej, w której to użytkownicy będą mogli uwierzytelniać się za pomocą innych atrybutów niżtylko login i hasło.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Aspekty jakościowe przestrzeni inteligentnych) strony 275 - 285
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Boiński T.: Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych// Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Aspekty jakościowe przestrzeni inteligentnych)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2009, s.275-285
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi