Dystrybucja w logistyce miejskiej. Zarządzanie końcowym ogniwem dostaw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dystrybucja w logistyce miejskiej. Zarządzanie końcowym ogniwem dostaw

Abstrakt

Dystrybucja towarów na obszarach zurbanizowanychstanowi obecnie, obok transportu osobowego, jedenz podstawowych problemów logistyki miejskiej. Rozwiązanieproblemów wymaga współpracy niezaleŜnych operatorówlogistycznych oraz administracji lokalnej. Doświadczenia miasteuropejskich w tym zakresie pokazują na duŜy wpływ warunkówlokalnych oraz brak uniwersalnego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi