e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji

Abstrakt

Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach inżynierskich, w tym technologii mobilnych, oraz zaprezentowano modele tworzenia dydaktycznych zasobów multimedialnych. Na konferencji mieliśmy okazję zapoznać się również z projektami związanymi z e-kształceniem realizowanymi również na Politechnice Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Pismo PG strony 25 - 28,
ISSN: 1429-4494
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi