e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych

Abstrakt

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają współczesną edukację i pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Popyt na wiedzę jest ogromny – kształtuje go coraz bardziej zaawansowane technologicznie i infor - macyjnie społeczeństwo oraz rynek pracy, na którym wiele osób, pracujących w zawodach do tej pory nie wymagających umiejętności cyfrowych, stanęło przed koniecznością poszukiwania nowych ścieżek dalszego kształcenia lub budowania nowych dróg swojej kariery zawodowej. Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów , która odbyła się dnia 30 kwietnia 2014 r. na Politechnice Gdańskiej, była właśnie miejscem, w którym wszyscy zainteresowani mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu modeli i strategii pedagogicznych w e-nauczaniu oraz możliwościami i ograniczeniami, jakie niesie technologia w kształceniu technicznym. Konferencja miała na celu między innymi popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 68 - 72,
ISSN: 2081-870X
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dąbrowicz-Tlałka A.: e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 1(7) (2014), s.68-72

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi