Wyniki wyszukiwania dla: E-LEARING - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: E-LEARING

Wyniki wyszukiwania dla: E-LEARING

 • Application of Intelligent Conversational Agents in E-learing Environments

  Publikacja

  - Rok 2010

  The paper concerns intelligent tutoring systems and concentrates on apliaction of virtual mentors in distance learning environments. Different educational agent types are described. The prototype of an agent developed at Gdansk University of Technology is also presented, as well as its internal representation and construction. Benefits of virtual mentors applied in distance learning are also pointed out.

 • e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych

  Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają współczesną edukację i pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Popyt na wiedzę jest ogromny – kształtuje go coraz bardziej zaawansowane technologicznie i infor - macyjnie społeczeństwo oraz rynek pracy, na którym wiele osób, pracujących w zawodach do tej pory nie wymagających umiejętności cyfrowych, stanęło...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prawne aspekty wykorzystania Internetu w procesie kształcenia studentów

  Publikacja

  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nabierają coraz większego znaczenia w związku z rozwojem technologii informacyjno−komunikacyjnych. Pozwalają one na zastosowanie nowych form przekazywania wiedzy oraz komunikacji nauczycieli akademickich i studentów. Pamiętać należy, że przepisy dotyczące usług internetowych nie zostały stworzone z myślą o regulacji e−nauczania. W 2006 roku Ministerstwo...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Investigation of educational processes with affective computing methods

  Publikacja

  This paper concerns the monitoring of educational processes with the use of new technologies for the recognition of human emotions. This paper summarizes results from three experiments, aimed at the validation of applying emotion recognition to e-learning. An analysis of the experiments’ executions provides an evaluation of the emotion elicitation methods used to monitor learners. The comparison of affect recognition algorithms...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szkolenie elektroniczne narzędziem budowy kapitału ludzkiego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Autorka ukazuje proces szkoleń pracowników począwszy od tradycyjnego do bardziej nowoczesnego typu e-learning. W nowoczesnych przedsiębiorstwach odchodzxi sie od typowego, tradycyjnego szkolenia na rzecz bardziej efektywnych,tańszych i skutecznych czyli elektronicznych. W artykule pokazane są zalety i korzyści szkoleń elektronicznych w przygotowaniu pracowników do efektywnej pracy.