Application of Intelligent Conversational Agents in E-learing Environments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of Intelligent Conversational Agents in E-learing Environments

Abstrakt

The paper concerns intelligent tutoring systems and concentrates on apliaction of virtual mentors in distance learning environments. Different educational agent types are described. The prototype of an agent developed at Gdansk University of Technology is also presented, as well as its internal representation and construction. Benefits of virtual mentors applied in distance learning are also pointed out.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Postępy e-edukacji strony 357 - 366
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Landowska A.: Application of Intelligent Conversational Agents in E-learing Environments// Postępy e-edukacji/ ed. ed. Lech Banachowski. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2010, s.357-366
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi