Efektywne zarządzanie relacjami z klientami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika efektywnego zarządzania relacjami z klientami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Efektywność marketingu strony 37 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Efektywne zarządzanie relacjami z klientami// Efektywność marketingu/ ed. pod red. nauk. Elżbiety Kapsy. Gdańsk: Kated. Marketingu. Wydz. Zarz. i Ekon. Politech. Gdań., 2006, s.37-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi