Efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS a mechanizm przenoszenia pojemności i miękkiego przełączania połączeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS a mechanizm przenoszenia pojemności i miękkiego przełączania połączeń

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących porównania efektywności wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS. Porównano mechanizm przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami, należącymi do różnych warstw hierarchicznej struktury komórkowej, z przypadkiem zastosowania miękkiego przełączania połączeń. Symulowana sieć komórkowa została zaplanowana na cyfrowej mapie miasta Gdańska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 80 - 83,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajewska M.: Efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS a mechanizm przenoszenia pojemności i miękkiego przełączania połączeń // Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 2-3 (2010), s.80-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi